PROJEKT LASZLO & LASZLO

Med en lista som den nedan tänker du förmodligen; "De bästa bitarna har förmodligen redan tagits." Så är inte fallet: Jag har levt från (de huvudsakligen indirekta) inkomsterna från min bok Svenskt Konstglas, och det är inte förrän nu (hösten 2021) som jag börjat fundera över att kommersialisera Laszlo & Laszlo. 63 titlar har publicerats på Amazon (11 på svenska) som "e" och "PoD", men ingenting harmarknadsförts eller sålts. Jag äger rättigheter till tre filmer, ett filmmanus, nästan ett dussin "treatments", men inga/få försök att kommersialisera dessa har gjorts. Jag är medlem i de relevanta nationella författar-/manusförfattar-organisationerna (dock inte de svenska), men inga royalties har "jagats". Allt är således på plats, men projekten nedan är alla oexploaterade. Eftersom "Projekt Laszlo & Laszlo" till stor del är "utländskt", finns artiklar också på engelska, spanska, franska, tyska och italienska; framför allt rekomenderas den engelska versionen. Välkommen till L&L:   VIDEO 

Mer på Engelska

 

BÖCKER

 1. Min Farbror Tjurfäktaren (Sr.) (10 språk, inklusive svenska) är en första svensk översättning av Mi Tio Jacinto. Detta är en bok för "barn av alla åldrar" som blev en bästsäljare på spanska, populär på japanska, samt en ”blockbuster” film med Pablito Calvo och Antonio Sica i huvudrollerna. VIDEOArtikel.
 2. Paco Missar Aldrig (Sr.) (6 språk, ej svenska) är en ny adaptation/översättning till engelska av Paco el Seguro/Paco Never Fails. Det här är en bok om en helt vanlig man i Madrid (1940-talet) med ett ovanligt yrke: att få fart på ammornas mjölkflöde när det sinar genom att orsaka graviditet: ett yrke det talats mycket litet om. Texten har också adapterats till film med Alfredo Landa i huvudrollen. Svenskt översättande förlag sökes. Se engelsk artikel eller svensk filmartikel.
 3. Okänd Moder. (Sr.) (4 språk, ej svenska) är en adaptation/översättning till engelska av Donde los Viento Duermen. En tre/fyra-årig pojke lämnas vid vår protagonists dörr i Tanger under andra världskriget, tillsammans med ett brev: "Kurt, du har alltid velat ha en son: här är han. Försök inte hitta mig." Brevet är osignerat. Att Kurt är fadern är det ingen tvekan om, men vem är modern? Efter krigsslutet söker Kurt efter möjliga mödrar genom ett krigshärjat Europa: Neapel, Paris och Avilla. Temat är fantastiskt, och jag tror att boken snart kommer att bli filmatiserad. Svenskt översättande förlag sökes. VIDEOSe artikel.
 4. Doña Juana (Sr.) (3 språk, inklusive svenska) är en adaptation/översättning till engelska av den spanska originaltexten med samman titel. Detta är "ett teatermanus utklätt till en novella (samt nu ett teatermanuskript på engelska)." Texten är skriven i en feministisk anda - Don Juan reser genom tid och rum för att ge Doña Juana en lektion i konsten att manipulera män, men finner snart sig själv förälskad i flickebarnet - och det är uppenbarligen så att Senior påverkats av vännen Simone de Beauvoir. Jag har nu översatt denna text - som har stor potential som teater/musikal - till svenska och om intresse finnes, så översätter jag även teatermanus. Svensk teaterdirektör sökes. VIDEO. Se artikel.
 5. Korta Berättelser av Senior. (Sr.) (5 språk, inklusive svenska) är en adaptation/översättning av Solo el Paisaje Cambia till engelska. Dessa berättelser – tillsammans med en inledande paragraf av biografisk information - utgör också den första delen av Laszlo & Laszlo Släktkrönika, introducerad nedan. VIDEOSe artikel.
 6. Sälarnas Slott (Sr.) (3 språk, ej svenska) är en adaptation/översättning av El Castillo de las Focas. Senior, innan han lämnade sitt hemland (Österrike-Ungern), sparade på hyran genom att bo i "De Turkiska Baden" i Buddapest (sälarnas slott). Boken innehåller reflektioner och observationer från denna tid, och även om den skrivits i samma stil som Krabbans Rapsodi, är dessa två böcker helt annorlunda än hans följande verk. Se artikel på spanska eller engelska.
 7. Krabbans Rapsodi (Sr.) (3 språk, ej svenska) är en adaptation/översättning av La Rapsodia de Cangrejo. Senior, efter att ha lämnat sitt hemland (Österrike-Ungern) tillbringade en tid i Paris, innan han flydde undan den tyska invasionen och till Spanien. Den här boken innehåller hans reflektioner och observationer från denna tid, och även om den skrivits i samma stil som Sälarnas Slott, är dessa två böcker helt annorlunda än hans följande verk. Se artikel på spanska eller engelska.
 8. Andres Laszlos Samlade Verk (Sr.) (Spanska och Engelska) innehåller alla Seniors (7) skönliterära verk. Eftersom dessa nu alla är översatta/adapterade till engelska är hans fullständiga arbete tillgängliga på engelska. Någon svensk version är inte aktuell. Se artikel på engelska.
 9. Laszlo & Laszlo Släktkrönika (Sr. & Jr.) (5 språk, inklusive svenska) är en samling av 49 korta historier som, tillsammans med en inledande biografisk/autobiografisk paragraf eller två, spänner 110 år av Andres Laszlo Sr. och Andres Laszlo Jr. äventyr: vi har haft åtskilliga intressanta sådana VIDEOSe artikel.
 10. Utmaningen (Jr.) (6 språk, inklusive svenska) är min adaptation av Fars Min Farbror Tjurfäktaren. Här blir Madrid till Kapstaden; tjurfäktning till boxning, vit till svart, 1940-talet till 2010-talet, samt 20.000 ord till 70.000. Boken har också 70 utmärkta illustrationer i samma stil som omslaget och skulle göra sig utomordentligt väl som en inbunden och illustrerad barnbok i A4-format (nu gjort på både engelska och svenska). Texten finns också som (engelskt) filmmanus. Video. Se artikel.
 11. Narkotikaproblemet (Jr.) (2 språk, ej svenska) är en liberalt hållen bok om narkotikapolitik. Med undantag för problematiken runt efterfrågan/användandet som är förknippat med bruk, täcker boken de flesta andra aspekter av problemet. Slutsatsen är att frågan om hurvida narkotika "i sig självt" är bra eller dåliga är av underordnat intresse; vad som är (eller borde vara) av (störst) intresse är att konsekvenserna av illegalisering är så oerhört mycket värre än vad konsekvenserna av en liberal narkotikapolitik skulle vara, att frågan om huruvida fler skulle använda droger/mer droger användas om de legaliserades, är av underordnad betydelse. Svensk översättare sökes. VIDEO.  Se artikel.
 12. Narkotikaolaglighet (2 språk, inklusive svenska) är en "sexig" och provokativ förklaring / beskrivning av hur olaglighet orsakar högre priser och därmed mindre bruk, och låt mig nästan lova: "Det är inte på det sätt du trodde":
 13. Korta Berättelser av Junior. (Jr.) (5 språk, inklusive svenska) är en bok om mina egna/Juniors äventyr. Eftersom ingen ville lyssna på mina tankar om narkotikapolitik skrev jag en inkomstbringande bok, varefter jag gav mig ut på ett tjugoårs allt-en-man-bör-ha-gjort-projekt. Jag hade många intressanta äventyr, där en utomordentligt sympatisk (om än människoätande) tiger får sina historier berättade med mig som sitt språkrör. Dessa berättelser utgör också – tillsammans med en inledande paragraf av biografisk information - den andra delen av Laszlo & Laszlo Släktkrönika, introducerad ovan. Se artikel.
 14. Dysfunktionella Diskurser II (Jr.) (1 språk, ej svenska, oavslutad) är en bok som, om den blir populär, förmodligen kommer att göra mig persona non grata på den här planeten. När jag skrev The Drug Problem (Dysfunktionella Diskurser I) insåg jag att illegalisering av narkotika är ett häpnadsväckande dysfunktionellt sätt att organisera oss själva på, och jag tänkte: "Kanske är narkotikans olaglighet bara ett av många olika sätt varpå vi organiserar oss så." Dysfunktionella Diskurser II är ännu så länge bara ett synnerligen rudimentärt projekt (som handlar om hur och varför vi organiserar oss dåligt). Se artikel.
 15. Det Kaspiska Sambandet (Jr.) (2 språk, inklusive svenska) är de två första böckerna (i en tänkt serie) där vi följer Karli, Odins son (det där med "son" är dock något Karli inte själv är medveten om), och dennes äventyr. Jag har själv inte kompetensen att "klämma" det fulla värdet ur "paketet" (och dess utmärkta "back" & "hidden" story). Detta kräver samarbetspartners: medförfattare som är duktiga där jag är svag, en manusförfattare (typ någon som skulle kunna ha skrivit filmmanus till Millenmiumtriologin), samt en producent. Se artikel.
 16. Svensk Konstglas II (Jr.) handlar egentligen om flera böcker på ämnet svenskt konstglas, alla baserade antingen på min egen bok Svenskt Konstglas eller min senare forskning runt Flygsfors Glasbruk och tekniken "Coquille." Dessa böcker har alla en sak gemensamt: Om inte svenskt konstglas blir ordentligt i ropet, kommer de inte att publiceras: en engelsk eller tvåspråkig bok, skulle kunna vara en möjlighetSe artikel.
   

  FILMER, MANUS & PROJEKT

 17. Min Farbror Tjurfäktaren/Mi Tio Jacinto - Royalties (Sr.) var en internationell "blockbuster", som visats över hela världen. Allt jag har erhållit (som royalties) de senaste 30+ åren är fem tusen euro (allt 2017); det måste finnas mycket mer att hämta. Se artikel nedan (16). 
 18. Min Farbror Tjurfäktaren/Mi Tio Jacinto - Ny Tecknad Film (Sr.). My Uncle Jacinto, bland barnböcker/filmer som aldrig animerats, måste vara en av världens mest populära. Idag, speciellt eftersom vi verkar ta farväl av tjurfäktning för gott (Jacinto var en "torero"), är detta en berättelse som helt enkelt "måste" animeras. Se artikel nedan (17).
 19. Paco Never Fails - Royalties (Sr.). Den här filmen (påstås det) har aldrig visats utanför Spanien. Det borde därför finnas åtminstone spanska royalties att hämtas. Jag äger också de skandinaviska visningsrättigheterna, så jag letar efter både "inkasserare" och en skandinavisk film-till-tv-försäljare. Se artikel nedan (18).
 20. Paco Never Fails - Ny Film (Sr.). Två gånger har jag blivit kallad från andra sidan världen till Gallimard (Prune Berge/TV5) i Paris, för att sälja rätten till ny cinematisk adaptation av bok-texten (SEK 5-6.000.000 i dagens pengar). Båda gångerna bar jag mig dumt åt, och inget kontrakt signerades (eftersom jag ville skriva eget filmmanus). Nu skulle en sådan adaptering kunna göras också från en ny och avsevärt förbättrad engelsk text (liksom från en ny tysk, ny katalansk och ny italiensk). Se artikel nedan (19).
 21. Sin Uniforme - Royalties (Sr.). Den här filmen gjordes på basis av ett filmmanus som Senior skrev tillsammans med Eugenio Montes (1948). Warner Brothers producerade, och Ladislao Vajda regisserade. Jag vet inte vad som kan/bör göras med hänsyn till filmen. Se artikel nedan (20).
 22. Mother Unknown - Film (Sr.) är den enda av Seniors tre "stora" romaner att aldrig blivit till film. Men, vid sin bortgång förhandlade han om en filmatisering, och även om filmmanuset har gått förlorad, finns idag en mycket förbättrad (nu på engelska) text, som adapterats med "film" i åtanke. Se artikel nedan (21).
 23. Doña Juana - Teater/Musikal (Sr.). När en ung flicka är på väg att förlora sin trolovade, reser Don Juan genom tid och rum för att assistera. Emellertid, är Doña Juana en bättre elev än vad Don Juan förväntat sig, och snart finner han sig själv förälskad i flickebarnet. Texten finns nu även som teater manus (Marcel Marceau utförde en mime-version i Paris), och skulle kunna bli till en fantastisk musikal. Se artikel nedan (22).
 24. Utmaningen: Skript - Film (Jr.). Detta filmmanus producerades på plats i Kapstaden. Projektet – att använda mitt manus att producera filmen med Tim Spring som regisör, avslogs av RFF på grund av ett "hej-hopp-hurra Hollywood slut” (vilket förhoppningsvis inte var den verkliga orsaken, eftersom det vore felaktigt). Se artikel nedan (23).
 25. Korta Historier - Filmer (Jr. & Sr.). Både jag och min far har levt ovanliga liv, med mycket av det mesta, och vi har bägge (åtminsonde jag) haft mer tur än vad vi förtjänat. Mina egna korta historier är inte alltid de bästa att basera filmmanus på (jag har dock minst tre), men Seniors är mycket bättre, särskilt eftersom jag har gjort en medveten ansträngning att göra dem "treatment-liknande" när jag översatt dem först till engelska och sedan svenska. Se artikel nedan (24).
 26. Det Kaspiska Sambandet - Filmer (Jr.) består av två nästan färdiga böcker. Detta är ett momumentalt projekt, och film-aspekten är en viktig del. Det finns en betydande överlappning mellan Korta Berättelser av Junior och dessa två texter. Se artikel nedan (25).
 27. Projekt Återuppliva Far (Jr.). Senior ansågs en gång vara en av centraleuropas mer framstånende författare, och jag tror att den enda anledningen till att han har fallit i glömska – förutom mitt tidigare ointresse att hålla hans minne vid liv - är att inget av hans fyra ”fädernesländer” har valt att "adoptera" honom: född Österrike-ungrare, nationaliserad fransman, och ihågkommen främst som en spansk författare. Jag letar efter assistans från något av dessa länder eller från någon internationel organisation. Se artikel.
 28. Föredrag (Jr.). Jag brinner för 1. Narkotikans olaglighet (som jag tycker är dålig) och 2. Svensk konstglas (som jag tycker är bra) och du kommer förmodligen finna mig beredd att komma och prata om detta. Det kommer kanske också en dag då jag kommer att vara beredda att prata om Dysfunktionella Diskurser. Se artikel och en mer utförlig engelsk artikel.

   

MER OM FILMER, MANUS OCH TEATER

"Filmer" handlar om de tre filmer som gjorts av Andres Laszlo Seniors texter och manus, samt: 1. Bristen/avsaknaden på betalning från de organisationer som har visat dessa filmer, 2. Bristen/avsaknaden på betalning från de individer/företag som sålt sändningsrättigheterna till dessa organisationer och sedan glömt min fars rätt till royalties som författare/medförfattare av originaltexter och/eller filmmanus, samt 3. Skriptförfattares organisationer (såsom SGAE & SACD och otaliga andra) som antingen glömt att inhämta royalties för min fars/min räkning eller förlorat information avseende gamla betalningar (sedan 1984).     "Manus" - förutom Utmaningen, som redan finns som filmmanus - handlar om möjligheten att göra nya filmer/"treatments"/filmmanus från min eller min fars texter: en ny adaptation av Paco Never Fails, ett filmanus för Mother Unknown, en animerad adaptation av min My Uncle Jacinto eller kanske hitta någon historia i Laszlo & Laszlo (som innehåller 47 korta historier) att utveckla.    "Teater" handlar om möjligheten att sätta upp Doña Juana som teater från ett praktiskt taget färdigt teatermanuskript eller adaptera verket till en opera/operetta/musikal.

 

16. Min farbror tjurfäktaren - Royalties (Sr.)

Senior skrev barnboken Mi Tio Jacinto/Min Farbror Tjurfäktaren, och senare också filmmanus (tillsammans med Ladislao Vajda). Eftersom filmen blev en blockbuster och fortfarande är populär (den visas ofta i filmfestivaler som en av "Spaniens 5 bästa filmer") borde det finnas avsevärda royalties från filmens visningar att hämta, särskilt från den latinamerikanska världen (den visades i Sverige vid jultid flera år under 60- och 70-talet). Spanska "SGAE" verkar villig att betala mig bara för de senaste åren, och italienarna (Mi Tio Jacinto/Pepote var en spansk/italiensk samproduktion) har så vitt jag vet aldrig betalat mig någonting, och förutom SGAEs royaltybetalningar på 2 x 2500 euro (bådaår 2017) har jag inte erhållit något sedan min fars bortgång 1984. Jag är nu bosatt i Spanien, filmen är fortfarande populär här, och det påstås att det inte bara är spansk och mexikansk tv som visar filmen, utan också diverse länder i Sydamerika, Centralamerika, samt Italien, Frankrike och andra europeiska länder. Så, det borde finnas gott om royalties att samlas in av den som vet hur att gå tillväga. SACD (Frankrike) säger att även om Senior var medlem, så är My Uncle Jacinto/le Muchacho inte registrerad hos dem.

 

17. Mi Tio Jacinto - Ny Tecknad Film (Sr.).

Tänk efter, hur många barnromaner - som har: (i) översatts till tio språk och (ii) blivit gjorda till "blockbuster" filmer - har du hört talas om? Nu, nästa fråga; hur många av dessa har aldrig blivit animerade? Jag känner bara till en, och tyvärr tillhör rättigheterna mig. Mi Tio Jacinto har enastående potential som en animerad film. Boken är för barn i alla åldrar och beskriver en speciell dag i livet av ex-tjurfäktaren Jacinto samt Pepote, hans "streetwise" 8-årige brorson. Heder/stolthet är en antagonist, brottslighet är en annan, alkohol en tredje och separation en fjärde (samt en gemensam nämnare). Jacinto accepterar en promotors erbjudan att spela huvudrollen i en komisk tjurfäktning, men avvisar stolt dennes erbjudande om ekonomisk hjälp, genom att säga att han äger den nödvändiga utstyrseln. Således spenderas den mellersta delen av berättelsen med att jaga de pengar som behövs för att hyra utrustningen. Detta sker mot bakgrund av Madrid-brottslighet på 40-talet: allt från återvinning av tobak från cigarettfimpar till försäljning av en förfalskad Goya-målning. Under lång tid verkar situationen riktigt dyster: Jacinto har blivit förlöjligad inför vad han ser som "större delen av Madrid", och han har förlorat sin huvudsakliga anledning att existera: sin heder. Och, vad värre är, han har förlorat denna framför sin brorson som är den enda viktiga personen i hans liv, och vilken nu kommer att tas ifrån honom. Var inte dum: naturligtvis har det hela ett lyckligt slut; tror jag, kanske, om du väljer att läsa texten så.

 

18. Paco Never Fails - Royalties (Sr.)

Andres Laszlo Sr. skrev romanen Paco el Seguro/Paco Never Fails, och han skrev också filmmanus tillsammans med Didier Haudepin (som regisserade). Det verkar dock som att Senior inte krediteras för sina bidrag till manuset - och i Frankrike inte ens för att ha skrivit boken som manuset bygger på - med SACD (nu möjligen ordnat). Boken/manuset blev till film, men på grund av kontraktuella komplikationer visades filmen aldrig utanför Spanien (påstås det). Tillsammans med Dedier Haudepin och min dåvarande agent George Hoffman, försökte jag förvärva visningsrättigheterna utanför Spanien, men utan framgång. Allain Katz (nu avliden)/AWA Films lyckades emellertid, där vi misslyckades, och jag har ett kontrakt med herr Katz, som förhandlats fram av George Hoffman: ett kontrakt som ger mig visningsrättigheterna för de skandinaviska länderna (samt ett löfte om en kommersiell kopia av filmen + €7.500). Nu har AWAs visningsrättigheter köpts av Dynamic Films Library SA, och VD Dominique Vignet hävdar att: (i) Skuldernaär inte inkluderade i inköpet, (ii) Det finns ingen kopia för mig, samt (iii) Eftersom filmen inte exploaterats (eller eftersom skulder inte inkluderades i köpet (?)) är de inte skyldiga mig €7.500. Så jag har inte fått den kopia som avtalet föreskriver att jag ska få, och inte eller de pengar jag är skyldig. Det kan också finnas royalties från Paco inte bara från Spanien, utan också (även om i så fall sannolikt olagligt) från Frankrike och kanskeäven från andra håll. Spanska SGAE har registrerat Paco el Seguro, men SACD (den franska manuskriptförfattarens organisation) säger att även om Senior var medlem, är Paco l'Infaillible inte registrerad hos dem. Läs mer.

 

19. Paco Never Fails - Ny film (SR.)

Senior skrev Paco el Seguro/Paco Never Fails som översatts till Franska, Engelska, Tyska, Catalan (och snart italienska). Laszlo Sr., tillsammans med filmens regissör, Dedier Haudepin, skrev filmmanus. Filmen (1979) fick ett positivt mottagande men, på grund av kontraktuella stridigheter har den förblivit ovisad utanför Spanien. Kanske delvis därför finns/har funnits stort intresse för en ny adaptation av boken. Jag har av Galimard (Prune Berge/TV5) blivit kallad till Paris åtminstone två gånger för att skriva kontrakt för nya filmadapteringar (nu SEK 4.000.000 - 5.000.000), men båda/alla gångerna var resultatet noll (förmodligen huvudsakligen på grund av min egen dumhet). Därför, eftersom en ny filmatisering verkar vara ett attraktivt prospekt åtminstone i Frankrike, borde det någonstans finnas producenter intresserade av att göra en "ny Paco," och jag skulle gärna vilja finna någon som kan sätta mig i kontakt med dessa personer. Eftersomämnet inte baraär kontroversiellt utan också universellt, finns det ingen orsak till varför inte Spanien/Madrid skulle kunna bytas ut mot något annan land/stad.

 

20. Sin Uniforme - Royalties (Sr.)

Senior skrev manus ("story" delen) till den här filmen tillsammans med Eugenio Montes (som skrev dialogdelen). Sin Uniforme/Utan Uniform är från 1948, men vissa källor indikerar att det inte släpptes förrän 1950, och jag har ingen aning om situationen vad gäller rättigheter, nyproduktion och royalties. Emellertid är denna film förmodligen registrerad hos (franska) SACD som Der Drennende (Brennende?) Radfahrer. På spanska "Filmaffinity" finns det mer information om filmen, som producerades av Warner Brothers och regisserad av Ladislao Vajda. Producenten var "Peninsular Films" och bland skådespelarna märks Rafael Durán och Blanca de Silos. 

 

21. Moder Okänd - Film (Sr.)

Detta, Seniors första "stora" roman, blev till ett filmmanus vid tiden för hans bortgång, men även om jag fortfarande har korrespondensen, har jag förlorat själva manuset. Men oavsett huruvida det är återhämtningsbart - det borde finnas någonstans, med någon - är detta en text av vilken utmärkt "cine" skulle kunna göras. Jag, Junior, har gjort/övervakat nya översättningar av Paco Never Fails och Min Farbror Tjurfäktaren, men även om den ursprungliga översättningen av "Paco" inte var den bästa, har dessa verk inte kunnat förbättras på någon väsentligt sätt. Mother Unknown/Moder Okänd - också publicerad som Donde los Vientos Duermes, Madres DesconocidaMere Inconnue och Die Mutter Meinen Shones - är ett helt annan fall. Här är Senior fortfarande "ofärdig" som författare och anmärkningsvärt "förbättringsbar", förmodligen åtminstone delvis på grund av att ingen professionell innehållsredigering (content editing) gjorts. Jag är jag ganska säker på att vad som gjorts, har resulterat inte bara en bättre story utan också i ett bättre underlag för ett filmmanus. Med tanke på att texten verkade vara på väg att bli film, eller i värsta fall en "nära miss" på 1980-talet (vid min fars bortgång), tycker jag att det borde finnas en god chans att den nya engelska adaptationen kan bli ett attraktivt underlag för ett nytt filmmanus, särskilt eftersom det hittills inte funnits någon engelsk översättningöverhuvudtaget. Historien börjar i Tanger, under andra världskriget, mindre än fem minuter från Gibraltar som raketen flyger: en stor by eller kanske en liten stad. Vad Tanger än var, förblev det utanför kriget och den nya världsordningen som en stor del av Europa tvingades att underordna sig, men inte utanför den virvelvind av komplotter som omgav den. Det här är öppningsscenen för min fars första (och enda ännu inte filmatiserade) "stora" roman. Tanger är dock bara den plats som Andres Laszlo Sr. har valt att påbörja detta drama. Sent på kvällen lämnas en ung pojke vid dörren till vår huvudperson med ett osignerat brev: "Kurt, du ville alltid ha en son. Här är han. Försök inte hitta mig, X." Att Kurt är fadern är det ingen tvekan om, men vem är modern? Kurt söker i ett krigshärjat Europa: Neapel, Paris och Avilla. Temat är toppklass, och jag tror att den här historien snart kommer att bli till film.

 

22. Doña Juana - Teater/Musical/Operetta (Sr.)

Göteborg (okej då, Malaga, egentligen), nära kusten, alltid inom räckhåll av fyrens ljus, reser sig en gammal herrgårdsbyggnad. Låt oss gå in: ett band spelar, vi letar oss fram till biblioteket, där myopiska Juanita försöker hitta en bok, Don Juan Tenorio, i ett sista desperat försök att finna en väg ut ur hennes fruktansvärda dilemma. Juanita - som, när vi kommer till slutet av historien, kommer att ha blivit Doña Juana - är husets olyckliga dottern, som just insett att hennes fästman planerar att rymma med en annan flicka. För att göra det hela ännu värre tvingas hon lyssna tillhur det nyförälskade paret planerar sin flykt. Tårar hennes anlete skölja och de trillar ned i boken - boken hon börjat läsa i förhoppning att finna en lösning - när hon inser att allt är förlorat; "Åh Don Juan, om du bara vore här..."    "Men jag är här."    "Vem är ni!"    "Jag är Don Juan."    "Don Juan vem?"    "Bara Don Juan."  Ja, den Don Juan har rest genom tid och rum för att hjälpa den stackars flickan: för att visa henne hur att manipulera män, mycket som han själv manipulerade kvinnor. Flickan visar sig dock vara bättre på "det där som kallas kärlek" än förväntat, och snart finner sig Don Juan själv förälskad i flickebarnet, som visar sig vara en utomordentlig marionettmästare och femme fatal. De emotionella grunden för inte bara en teaterpjäs, utan också enfantastisk musikal/operetta/opera är på plats, och den som vill plantera lite modern psykologi i pjäsen (och kanske lite Lacan eller Kristeva) skulle ha ett utomordentligt verktyg att göra detta (Simone de Beauvoirär redan "där")Män, tag er i akt: Doña Juana har anlänt!l 

 

23. Utmaningen: Skript - Film (Jr.)
Utmaningen: Skript är en adaptation av min egen bok Utmaningen, som i sin tur är en adaptation av Min Farbror Tjurfäktaren. Här blir 1940-talet, Madrid och tjurfäktning: 2010-talet, Kapstaden och boxning. Med detta filmmanus sökte jag produktionsbidrag från RFF (med regissören Tim Spring) som avslogs, men jag informerades om att det varit en nära miss (kanske säger dom det till alla), orsakad huvudsakligen av vad de (felaktigt) tolkade som ett alltför positivt "Hollywood-slut".

Berättelsen handlar om Baba och hans brorson Tiger, och täcker en avgörande dag i deras liv. ”Hjälten” är bandet mellan de två och ”boven” är separation. Baba - en i förtid gammal, reumatisk, inte alltför begåvad, försupen, före detta världsmästarämne, med inget annat än lite inbillad heder, en fantastisk snabbhet och uppfostrandet av sin brorson att rättfärdiga sin existens - blir av misstag utvalt för champ-rollen i ett "Challenge-the-Champ boxnings extravaganza", där gamla före detta boxare kan utmanas av vem som helst från publiken. Baba, konfronterad med paradox - eftersom han svurit (pä sin heder) både att ta hand on pojken och att aldrig boxas igen; mycket för att bevisa för sin brorson, som han tror sig se efter, att han inte är det utslagna fyllo som han mycket väl vet att folk säger till pojken att han är - accepterar. Tiger - en charmig, snabb och fullkomligt oemotståndlig åttaåring, som hittills har lyckats undvika skolan och som är den överlägset mest ”streetwise” av de två - vet att det är han som ser efter sin farbror.

Början. I kåkstaden Mandela Park regnar det, och Tiger bygger ett vattenhjul, något som nästan dränker dennes sovande farbror. Brevet från boxningspromotorn anländer men tas inte på allvar. Tiger och Baba reser till stadens centrum för sitt vanliga arbete. Insamlande cigarettfimpar, upptäcker de en stor affisch som förkunnar Baba att vara mästaren att utmanas. Detta kan inte längre ignoreras, och en upprörd Baba ringer promotorn för att protestera, men det hela slutar med att han acceptera champ-rollen. Baba är för stolt över att acceptera assistans, och påstår att han har den erfoderliga boxningsutrustningen.

Mitten handlar om de olika tricks, genom vilka de försöker skrapa ihop tillräckligt med pengar för att hyra boxningsutstyrseln, samtidigt som risken för separation - i form av en falska-klockor-försäljare, en gatumusikant, polisen, en barnrätt, en riktig brottsling, en professionell mördare, etc. - blir allt mer akut. Deras dag ses mot bakgrund av hela spektrat av Kapstadens brottslighet: från återanvändning av frimärken till ett diamantbedrägeri i fler-miljoner-euro klassen. Som en sista utväg kriminaliserar Baba sig själv genom att försöka sälja en falsk klocka med Tigers hjälp: de åker fast. Baba verkar vara på väg till fängelse och Tiger att skickas till en barndomstol. Vanära och separation verkar vara ett faktum, sportutrustningsaffären håller på att stänga, och Baba är - vänligt och logiskt nog för att övertyga de flesta av oss – upläxad: "Du borde ge den stackars pojkenen en chans; om du inte själv kan försörja honom..."

Slutet börjar med att Baba, förstörd, skickas iväg med en varning. Sedan lyckas Tiger, genom att visa polisinspektören brevet från promotorn, komma undan, övertala uthyraren att ge dem kredit, finna sin farbror och lotsa honom till klädesaffären. Nu följer vi dem, Baba klädd för att boxas, på bussen till "The Old Stadium" i Greenpoint där Baba lyckas, om än med en viss tvekan, klara av den förste motståndaren: han är fortfarande snabb. Men, snart får hans överdrivna önskan om ära och heder honom att begå misstaget att acceptera utmaningen av en atlet två gånger hans egen storlek som skickats att döda honom, och det är i denna utmanare som faran för separation tar sin slutliga form. Baba gör sin livs match, men är så småningom utslagen, och förlöjligad inför ”hela Kapstaden”. Baba har förlorat allt vad som motiverade hans existens - sin ära och heder - och pojken har bevittnat denna förnedring; Baba går tveksamt att ta farväl av sin gråtande brorson. Var inte dum: naturligtvis har historien en lyckligt slut, kanske, (Abrahamiskt, åtminstone)..., om du väljer att läsa det på det sättet.

 

24. Korta Historier - Filmer (Jr. & Sr.)

Jag har satt samman mina egna korta historier med fars, för att påså sätt producerar Laszlo & Laszlo Släktkrönika. Bland beättelserna finns flera som mycket väl skulle kunna vara av intresse för en filmproducent; framförallt Seniors historier kan ofta (nästan) läsas som "treatments".

Senior hade ett äventyrligt liv och hans samling av (22) korta historier - som först publicerades på spanska som Solo el Paisaje Cambiaillustrerar detta. Dessa håller nu på att bliöversatta till svenska för att bli till den första delen av Laszlo & Laszlo: Släktkrönika. Senior har skrivit sina korta historier expressionistiskt, och när de översatts till svenska har jag ansträngt mig att få dem att "läsa" så nära som möjligt till (film) "treatments". Vad gäller Seniors berättelser är de i allmänhet mycket bättre lämpade för filmatiseringän mina egna/Juniors, speciellt eftersom de inte ingår i någon större helhet. 1. Den Lilla Cirkushästen är en filosofisk och lite melakolisk saga för barn. 2. Mord Som Utgångsläge är en mörk historia berättad från en mördares synvinkel, 3. Min Vän i Fotot är en vampyrhistoria som skulle behöva ett bättre slut. 4. En Vacker Flicka är en romantisk tragi-komedi 5. Mannen i den Blå Smokingen skulle kunna bilda en utmärkt del av en film där vi vill redovisa hur en spelare tjänade en massa pengar på ett underhållande sätt, 6. Spionen skulle kunna ha intresserat Hitchcock & 7. Olga-Fallet, Bergman.

Junior/jag har också haft ett äventyrligt och intressant liv, och min samling av (22) noveller illustrerar detta, speciellt om du tycker en charmig omän människoätande tigerär "intressant". Mina egna korta historier - som tagits huvudsakligen från Det Kaspiska Sambandet och Drogproblemet - utgör den andra delen av Laszlo & Laszlo: Släktkrönika. 8. Människoätande Tigrar är historian om en sådan tiger - flera, faktiskt, men huvudsakligen en - berättade från tigerns/tigrarnas synvinkel/synvinklar, och även om jag inte är etolog, investerade jag en hel del arbete i forskningen, och om du är en "gillar-tigrar-producent", kan det här vara något för dig. 9. Panama/Konduktion. Jag hade ett äventyr i Panama som handlar om (avsatte) General Noriegas narkopolis, somär en nästan 100%-igt sann och fullt 100%-igt Kafkaesque drama, som samtidigt illustrerar hur det faktum att narkotika är olagligt förstör själva vävnaden av samhället (genom en av två lite-/o- kända mekanismer: konduktion). 10. En Narkotikahandlares Berättelse/Konvektion. Det här är en historia om hur narkotikahandeln kan ses från en narkotikahandlares synvinkel, som samtidigt belyser det faktum att droger är olagliga förstör samhällets vävnad (genom en av två lite-/o- kända mekanismer).

 

25. Det Kaspiska Sambandet- Filmer (Jr.)

Detta är helt enkelt ett för stort ett projekt att presentera; speciellt som filmmanus, eftersom jag inte ens börjat tänka på detta ännu. Egentligen är inte ens böckerna färdigskrivna, även om de är 95% presentabla. Låt mig därför bara försöka imponera på dig med en mycket liten bit av arbetets "backstory" på engelska:

Let's go to Baghdad and 832; there’s a heated argument between those calling themselves “The Kharijites,” and the religious leaders of The Abbasids. Virtually 200 years have gone since the Prophet’s death and maybe 100 years since the original "Addendum" was destroyed. In this argument, The Kharijites argue for the use of unprovoked violence to promote the continued spread of Islam. When the prophet's (and God's) purpose with the original Addendum - which was: no unprovoked war - is used to counter the Kharijites’ argument, these argue that if there ever had been such a thing as an Addendum – which, probably, there hasn't – it most certainly must have been a forgery, produced by A’isha or Uthman, trying to pervert the true spirit of the Koran; "Had the writings been here now, that could easily have been proven." Now a loose-mouthed member of the Abbasids drops a bombshell by spilling the beans: a big silver plate together with six smaller copies, by order of the Prophet, was engraved with the text of (the now destroyed original Addendum), just to make sure that violence never got used in the name of Islam. Also, the loose-mouthed blurts out that these plates are to be revealed to the world on the 200th anniversary of the prophet’s death, i.e., in a matter of days. The Kharijites have to back down, and there is panic in their organization. The leadership of the Abbasids has purposely kept this information from the Kharijites, in order to keep them from stealing/destroying the plates, and the man who has prematurely revealed the information has acted rashly, especially as he has made it possible for the Kharijites to deduce the location of the first and nearest shrine. There could still be time enough for The Kharijites to stop at least the first shrine from opening. The loose-mouthed is admonished, and the Kharijites are warned not to try to prevent the opening of the shrines.

Now, in a Kharijite emergency meeting regarding the upcoming opening of the shrines, no agreement is reached. One group argued that it’s too risky to pursue the “Six and The One”; "They are watching us, and if anything happened to the plates, they would know that it was we who had done it, and we would all be destroyed." However, the radicals argue that the plates must be found and destroyed at any cost. "With them exposed to the world, our cause would be forever lost." There is no agreement but in secret the radical branch of the Kharijites – there’re seventy-seven of them – set off to trace The One and the Six in order to destroy them all, and to kill anyone with knowledge of them. They reach the first location where the shrine’s keepers greet them as brothers in faith. However, after having gotten all the information sought, they slaughter the entire order. As they have found out the next destination (of "Muhammad’s Travellers": those that opened the shrines 200 years ago) they set out for it, and as they reach the second shrine (just about to be opened) the keepers greet them in much the same way as they were greeted at the first, but again they behave as before, and they find out that the next destination of Muhammad's Travellers was Djardjan; they set out for it. In June 832, as they reach Djardjan, it is only to find that the shrine – which had contained four of the five missing plates – has been looted a few days earlier by Karli, a Viking from the Swede’s country (Odin’s son, though Karli doesn’t know this: our protagonist). Some of The Kharijites say it’s time to give up, some even that it must be God’s will; others say it’s their duty to follow the Vikings and destroy the plates, whatever the cost. Anyhow, it seems unlikely that they’ll manage to catch up with the Vikings before they return to their home country: the country of the Swedes. And, following them back to their home would require them to recover the plates from Karli on his own home turf; not an easy task.

There's mayhem and confusion, and it’s decided that a council shall be held. This council reaches no conclusion, and in order to settle the question, it is decided that a poetry challenge shall be held to settle the matter; Handsome Jacob from Spain – who represents those set on pursuing Karl - wins for the radicals. It is decided that Karli indeed must be pursued and that the plates must be destroyed at whatever cost; because, failing, The Kharijites’ very reason for existing would cease to exist. However, as it is unlikely – at least if they all pursue them as a group – that they’ll catch up with the Vikings before they reach the Swede’s country, this idea is discarded. Then the alternative of sending a single man with horses and enough gold and silver to purchase the plates is discussed. However, this is a project – at least if failing to catch up with Karli before he arrives the Swede’s country – that is likely to require more than a man’s power, silver, gold and (quite possibly) lifetime. Alternative solutions are sought and discussed, but no feasible new solution is found. Thus, furnishing their best rider with two horses plus gold and silver enough to buy back the plates is seen as their optimal option. Handsome Jacob - a Spaniard, a convert, the best rider, and the winner of the poetry competition - accepts the job: “Your task is to retrieve/destroy the silver plates at whatever cost.”

At this moment an expert in pre-Islamic magic, the leader of those seven (mainly pre-Islamic) magicians that forms part of The Kharijites 77-strong radical core, suggests: “Here in Djardjan dwells a renowned and powerful jinni by the name of ”Djardja.” If we could make her accept the same challenge as Jacob has just accepted, it would have two thousand years to complete the task rather than half a man-age.” However, it is then argued that a jinni is too awkward and unreliable a creature to deal with, and in addition would be unlikely to be accepted by the Norse. Then the magic experts suggest they offer the renowned jinni food and sex in order to make her accept entering a human’s (i.e., Jacob’s) body, thus to be given a human appearance and a persona that will appear less awkward. The pre-Islamic expert knows the required spells and rituals for keeping the jinni from breaking such a promise and though Jacob protests vehemently, the suggestion is accepted. Now men are sent out to find suitable men as sex-partners for the she-jinni and attractive jinn-food. Once this is done the renowned jinni is conjured up, offered to, admired and given the proposal: “If you “marry into” a human shape (until your task is done) and pursue the Viking-captain called Karli and destroy the five silver plates he has robbed, we’ll give you all the best food money can buy, and all the best humans-for-sex Djardjan can offer. The jinni/Djardja answers shrewdly: “But then, when I have exhausted myself in intercourse and consumed all food and drink my body can manage, what will I do then? If I cannot continue this way of life in the Viking’s country, looking for the silver plates, how then will I be profited?” A new council is held and eventually, it is deemed acceptable that the jinni becomes a long-time/permanent drain on the Kharijites' resources.