PROJEKT ÅTERUPLIVA FAR

ANDRES LASZLO SR: EUROPEISK FÖRFATTARE SÖKER HEMLAND

 

1. Min far var en viktig europeisk författare. 

AndresLaszloSrHan började skriva i Ungern, men ingen av hans (förmodade) tidiga texter har överlevt. Han skrev flera böcker om Goyas gravyrer innan han började skriva skönlitteratur. Hans tre första böckerna var ”period drama”, skildrande livet i Budapest, Madrid och Paris runt/under Andra Världskriget. Hans fjärde arbete var en samling korta historier, följt av hans tre "stora" romaner: "My Uncle Jacinto", "Paco Never Fails" och "Mother Unknown", den sistnämnda endast nu översatt till engelska). Hans näst sista bok, "My Uncle Jacinto" blev en "bestseller bok", en "blockbuster film" och översattes till nio språk. Hans sista bok, "Paco Never Fails" blev också film, och även om denna aldrig fått det erkännande den förtjänar, var Andres Laszlo Sr's författarskap vid denna tid sådant att han var redo att ta sig an världenmen på grund av omständigheter jag aldrig lyckats klarlägga skedde inte detta.    VIDEO

Han sov på fransk TV, gifte han en underskön svensk flicka (min mor), placerade sin son (mig) i knät på Marilyn Monroe, hans bästa vänner var filmregissör Ladislao Vaijda och spanske målare Manuel Blasco. Bland hans mer prominenta vänner och bekantar fanns personer som Ernest Hemmingway, Anthony Quinn, Zsa Zsa Gabor, Manolete, Lola Medina, von Karajan och Orson Wells (min far hävdade att det var han som ledde Orson Wells till Anton Karas och därmed The Harry Lime Theme).

 

2. Men han håller på att bli bortglömd.

Så, om min far verkligen betraktades som en av Centraleuropas mer framstående författare, varför har du aldrig hört talas om honom?

Inget hemland. Född österrikisk-ungersk, nationaliserad fransk och skrivandes i Spanien på spanska; Andres Laszlo var en sann EU-medborgare långt innan EU skapades, men han "adopterades" aldrig av något individuellt land. Därför har det politiska och ekonomiska intresset att promevera hans böcker varit obefintlig.

Svåra ämnen. Han skrev om en dag i en drinkares liv (med ingenting annat äran på spel), om en man med en son med okänd moder samt om en man som försörjde sig genom att fertilisera ammor som fått stop på mjölk-flödet (ett ekivokt om inte tabubelagt ämne vid tiden).

Lat son. Jag har haft en egen bok som (främst indirekt) gjorde mig ekonomiskt oberoende. Det är min ursäkt till varför jag hittills försummat att bli min fars fanbärare.

Nu, eftersom Andres Laszlo Sr.'s texter håller på att falla i glömska, har jag till sist beslutat att göra mitt bästa för att detta inte skall hända.

 

3. Detta är vad jag har gjort och vad jag gör.
  • E-böcker. Jag har publicerat alla fars 7 skönlitterära texter som e-böcker på Spanska, samt fyra på tyska, fem på engelska, två på franska, samt en på italienska.
  • Adaptation. Jag har skrivit en radikal adaptering av min fars bestseller: "Utmaningen." I min adaptation blir Madrid Kapstaden, "La Quinta" blir "Mandela Parc", tjurfäktning blir boxning och 1940-talet blir 2010-talet. Boken finns redan på 5 språk och 1 ny översättning pågår.
  • Fimmanus. Min adaptation beskriven ovan finns också som film manus.
  • Biografi & Bibliografi. Jag har utforskat och dokumenterat fars liv och litterära produktion.
  • Kontakter. (i) "Balassi Institute" är en ungersk organisation med målsättningen att främja ungersk kultur utomlands, men de vill inte ha något att göra med Andres Laszlo Sr., (ii) "RFF" är en filmfestival som erbjuder produktionsbidrag; Jag sökte tillsammans med en Hollywood-regissör bidrag för att producera min adaptation av ”My Uncle Jacinto” men fick avslag, (iii) "Universidad de Malaga" har ett projekt som kallas "Återvinning av Andalusias Litterära Arv", men där verkar ingen veta speciellt mycket om Andres Laszlo Sr., (iv) "EU" verkar ha bidrag för projekt av denna typ, men dessvärre fodras att ”sökande” är ett förlag minst två år gammal och dessutom har jag inte det rätta sinnelaget för ett dylikt projekt. (v) "Diputación de Málaga" har ett kulturprogram, "Culturama" som främjar kulturaktiviteter och en "coordinador de cultura" har satt mig i kontakt med MMF/Malaga Film Festival. De startade sin festival 2015 med en visning av "My Uncle Jacinto", men man verkar inte intresserade av något fortsatt engagemang. 
4. Och detta är vad jag hoppas kunna göra.
  • Engelsk plattform. För att framgångsrikt återuppliva intresset för Andres Laszlo Sr., skulle en engelskspråkig text-bas vara mycket användbar. Jag avser därför att se till att alla hans texter översätts till engelska (alla utom två nu översatta och publicerade).
  • Nya översättningar. Jag vill fortsätta att översätta Andres Laszlo till nya språk, särskilt i mitt hemlands svenska, men också till ungerska. Även de stora språken - Mandarin, hinduiska, ryska och brasilianska/portugisiska - vore attraktiva.
  • Nya filmmanus. "My Uncle Jacinto" är redan film men skulle också kunna göras till en attraktiv tecknad film och min adaptation av denna bok finns redan som filmmanus. "Paco Never Fails" är också film och två eller tre gånger har jag blivit kallad till Gallimard i Paris för att teckna kontrakt för nya produktioner. "Mother Unknown" höll min far på att adaptera till filmmanus vid tiden för hans död (så någon har troligen kontrakterat eller åtminstone uppmuntrat honom). "Kort novellsamling" består av tjugo noveller, varav flera kan läsas nästan som filmmanus’. Allt detta har jag för avsikt att utveckla.
  • Texter till bibliotek och e-bokhandlar. Jag har för avsikt att göra Andres Laszlos texter tillgängliga från bibliotek och online bokhandlare och distributörer som "Amazon".
  • Hemsida. Jag har konstruerat en ny hemsida (www.andrelaszlo.com) för att sprida information om, och främja distribution av, Andres Laszlos texter till en bredare publik.