SKRIPT

Att avsluta mina egna författarprojekt samt att översätta och kommersialisera Seniors texter är vad jag sysselsatt mig med de senaste tio åren. Detta har resulterat i en hel del texter redo för 'bearbetning i cinematisk riktning', och jag kommer DV hädanefter huvudsakligen arbeta: idé >> struktur >> synopsis >> scenario >> treatment >> filmmanus. Jag var naturligtvis frestad att starta här redan för tio år sedan (jag är bättre på skript än på traditionell fiktion), och anledning till att jag inte gjorde detta var att jag först ville förbereda våra texter för cine. Även om det redan nu finns tre film/teater manus i olika utvecklingsstadier, handlar 'skript' huvudsakligen om idéer, nya versioner av existerande filmer, samt noveller och romaner med potential att utvecklas till nya filmmanus.

Mer information på engelska

FILMRÄTTIGHET: PACO EL SEGURO

framsida_pacoMin far, Andres Laszlo Sr., skrev boken Paco el Seguro / Paco Never Fails som översatts till Franska, Engelska, Tyska och Catalan. Laszlo Sr., tillsammans med filmens regissör, Dedier Haudepin, skrev fimmanus. Filmen (1979) fick ett positivt mottagande men förblev på grund av kontraktuella stridigheter länge ovisad utanför Spanien och jag är ganska säker på att jag har intäkter att hämta (ett job för en duktig advokat). I samband med "frigörandet" förhandlade jag till mig visningsrättigheterna för de skandinaviska länderna. Därför, om något TV-bolag från Sverige, Norge, Finland eller Danmark skulle vilja visa filmen - eller om någon skulle vilja göra en ny adaptering av boken - så är undertecknad rätt person att prata med.    VIDEO

Läs mer