NARKOTIKA-PROBLEMET

The-Drug-Problem-inglesBoken finns endast på engelska och dess första del/halva också på spanska: El Problema de la Droga. På svenka rekommenderas Narkotikaolaglighet. Mer information om boken finns på de engelska och spanska versionerna av denna hemsida, samt en "playlist" som startar med denna video (notera att en mer komplett "playlist" finns på engelska). Boken letar med ljus och lykta efter en svensk översättare. Ta testLäs bokdel.  VIDEO.

Laszlo Jr. hävdar att legalisering, depenalisering och avkriminalisering av narkotika ofta är goda idéer. Han påstår inte att knark är bra utan snarare att narkotika – totalt sett, förmodligen, om något - är dåligt. Om det är så, om knark är dåligt, så är det bra att illegalisering orsakar högre priser eftersom dessa i sin tur orsakar mindre bruk. Men, illegalisering och högre priser orsakar mycket mer än mindre bruk, och detta "mycket mer" är nästan alltid dåligt/dysfunktionellt: ​​så dåligt att det totalt sett gör illegaliseringsprincipen till en utomordentligt dålig princip. Att minskat bruk följer av de högre priser som illegalisering orsakar är lätt att förstå; tyvärr är (det nästan uteslutande negativa) "mycket mer" ofta mycket svårare att begripa. Laszlo’s bok försöker kasta lite ljus på detta "mycket mer." Laszlo’s attack på narkotikans olaglighet har tre delar: 1) Illegaliseringens argument är svagt, 2) ”Kostnaderna” för illegalisering är mycket större än kostnaderna av ökat drogmissbruk skulle ha varit, och 3) Det finns två dåligt förstådda mekanismer genom vilka narkotikans olaglighet korrumperar samhället. Mer om författarens föredrag här. Detta är vad Laszlo's f.d. handledare har att säga om boken:

“The writing of Andres Laszlo is not for everyone. He challenges, pushes, provokes, and dances wildly in that strange borderline between cool analytics and expressionistic creativity. This said, he has written a book on drugs, drug-use, drug-policy and drug-experience that deserves to be taken seriously, as a challenge, a push, a provocation and an orgiastic dance of intellectual energy. It will not be to everyone’s liking, and takes a certain pleasure out of just this fact.”
 Professor Alf Rehn