DYSFUNKTIONELLA DISKURSER II

Andres Laszlo Jr. har länge bekymrat sig över två till synes väsenskilda sociala problem: ”Narkotikans illegalitet orsakar mångar dåligheter och få 'braigheter',” samt ”Pengar håller på att bli ett mått på vad det inte borde tillåtas att bli ett mått på.” Läs bokdel.  VIDEO

Men, Laszlo har alltid känt att det funnits människor bättre lämpade än honom själv att förklara dessa dåligheter – eller dysfunktionella diskurser, som han själv kallar dem – och det var inte förän ganska nyligen som han insåg att det faktum att pengar håller på att bli måttet på vad det inte borde tillåtas bli måttet på mycket väl kan vara en viktig orsak inte bara tillvarför narkotikans illegalitet först instituerades utan också till varför denna inte upphävts. Det var först då – när han insåg att hans två ”favoritfiender” kanske kunde ses som ”ridande i tandem” som han kände att han kanske hade någonting viktigt att säga; det var först då han började missänka att han kanske kommit på en av anledningarna till att dysfunktionella sociala diskurser tilläts överleva, frodas och styra våra existenser; det var först då han bestämde sig att sätta penna till papper; det var först då han bestämde sig att börja på sin serie Dysfunktionella Diskurser, som inleds med en bok om det enda exemplet på ett dysfunktionellt diskurs som han kan tillräckligt om för att anse sig ha något ”ämnesspecifikt” att säga: narkotikans olaglighet: Dysfunctional Discourse I: The Drug Problem.

JAG BÖRJADE TÄNKA; KANSKE ÄR ”MONEYFICATION” BARA EN AV FLERA/MÅNGA ”DOLDA DYSFUNKTIONALITETER”, VILKA LEDER TILL ”UPPENBARA/MANIFESTERADE DYSFUNKTIONALITETER” SOM TILL EXEMPEL NARKOTIKANS ILLEGALITET.  

Och mycket riktigt, när Junior började tänka på saken presenterade sig en hel hop av dysfunktionaliteter, dolda och manifesterade. Medans den första delen (The Drug Problem) av Dysfunktionell Diskurser handlar om en särskild, manifesterad och (om man tänker på saken) uppenbar dysfunktionalitet – narkotikans illegalitet – kommer den andra delen DV att handla huvudsakligen om vad som orsakar de uppenbara/manifesterade dysfunktionella diskurserna.