PROJEKT LASZLO & LASZLO

Med en lista som den nedan tänker du förmodligen; "De bästa bitarna har förmodligen redan tagits." Så är inte fallet: Jag har levt från (de huvudsakligen indirekta) inkomsterna från min bok Svenskt Konstglas, och det är inte förrän nu (hösten 2021) som jag börjat fundera över att kommersialisera Laszlo & Laszlo. 63 titlar har publicerats på Amazon (11 på svenska) som "e" och "PoD", men ingenting harmarknadsförts eller sålts. Jag äger rättigheter till tre filmer, ett filmmanus, nästan ett dussin "treatments", men inga/få försök att kommersialisera dessa har gjorts. Jag är medlem i de relevanta nationella författar-/manusförfattar-organisationerna (dock inte de svenska), men inga royalties har "jagats". Allt är således på plats, men projekten nedan är alla oexploaterade. Eftersom "Projekt Laszlo & Laszlo" till stor del är "utländskt", finns artiklar också på engelska, spanska, franska, tyska och italienska; framför allt rekomenderas den engelska versionen. Välkommen till L&L:   VIDEO 

Mer på Engelska

Läs mer

PROJEKT ÅTERUPLIVA FAR

ANDRES LASZLO SR: EUROPEISK FÖRFATTARE SÖKER HEMLAND

 

1. Min far var en viktig europeisk författare. 

AndresLaszloSrHan började skriva i Ungern, men ingen av hans (förmodade) tidiga texter har överlevt. Han skrev flera böcker om Goyas gravyrer innan han började skriva skönlitteratur. Hans tre första böckerna var ”period drama”, skildrande livet i Budapest, Madrid och Paris runt/under Andra Världskriget. Hans fjärde arbete var en samling korta historier, följt av hans tre "stora" romaner: "My Uncle Jacinto", "Paco Never Fails" och "Mother Unknown", den sistnämnda endast nu översatt till engelska). Hans näst sista bok, "My Uncle Jacinto" blev en "bestseller bok", en "blockbuster film" och översattes till nio språk. Hans sista bok, "Paco Never Fails" blev också film, och även om denna aldrig fått det erkännande den förtjänar, var Andres Laszlo Sr's författarskap vid denna tid sådant att han var redo att ta sig an världenmen på grund av omständigheter jag aldrig lyckats klarlägga skedde inte detta.    VIDEO

Läs mer