ILLEGALITET

Jag har i min bok The Drug Problem försökt korroborera propositionen "narkotikans illegalitet är en dysfunktionell diskurs". Men boken är lång. Så även om jag gjort mitt bästa att göra detta till den mest underhållande bok om ämnet drog politik man kan tänka sig, har den inte fått den uppskattning jag hoppats på. Därför har jag satt samman mina starkaste, sexigaste och mest oerkända/kontroversiella argument i en text. Lägg till detta en mängd illustratione i "Red Bull ger dig vingar" stil, och en "predikstol approach", så har du en bild av detta mitt senaste projekt. Jag arbetar för närvarande på den Engelska versionen, som jag hoppas få klar under Augusti månad. Jag hoppas sedan snart få tid att översätta denna till svenska. Läs bokdel