FILMRÄTTIGHET: PACO EL SEGURO

framsida_pacoMin far, Andres Laszlo Sr., skrev boken Paco el Seguro / Paco Never Fails som översatts till Franska, Engelska, Tyska och Catalan. Laszlo Sr., tillsammans med filmens regissör, Dedier Haudepin, skrev fimmanus. Filmen (1979) fick ett positivt mottagande men förblev på grund av kontraktuella stridigheter länge ovisad utanför Spanien och jag är ganska säker på att jag har intäkter att hämta (ett job för en duktig advokat). I samband med "frigörandet" förhandlade jag till mig visningsrättigheterna för de skandinaviska länderna. Därför, om något TV-bolag från Sverige, Norge, Finland eller Danmark skulle vilja visa filmen - eller om någon skulle vilja göra en ny adaptering av boken - så är undertecknad rätt person att prata med.    VIDEO

Jag har av Galimard (Prune Berge) blivit kallad till Paris åtminstone två gånger för a skriva kontrakt för nya filmadapteringar, men båda/alla gångerna var resultatet noll (förmodligen huvudsakligen på grund av min egen dumhet/önskan att själv skriva nytt filmmanus). Hur som helst, eftersom en ny filmatisering verkar vara ett attraktivt prospekt åtminstone i Frankrike, borde det någonstans finnas producenter intresserad av att göra en ny "Paco," och jag skulle gärna vilja finna dessa personer.