SKRIPT

Att avsluta mina egna författarprojekt samt att översätta och kommersialisera Seniors texter är vad jag sysselsatt mig med de senaste tio åren. Detta har resulterat i en hel del texter redo för 'bearbetning i cinematisk riktning', och jag kommer DV hädanefter huvudsakligen arbeta: idé >> struktur >> synopsis >> scenario >> treatment >> filmmanus. Jag var naturligtvis frestad att starta här redan för tio år sedan (jag är bättre på skript än på traditionell fiktion), och anledning till att jag inte gjorde detta var att jag först ville förbereda våra texter för cine. Även om det redan nu finns tre film/teater manus i olika utvecklingsstadier, handlar 'skript' huvudsakligen om idéer, nya versioner av existerande filmer, samt noveller och romaner med potential att utvecklas till nya filmmanus.

Mer information på engelska