Odens son,

DET KASPISKA SAMBANDET

andres laszlo jr.

I de två första böckerna i en äventyrsserien - Det Kaspiska Sambandet - följer vi Karli Nobel (Odens son, något Karli  inte är medveten om) och hans äventyr på jorden. De två första böckerna - Det Sjunde Utropet och En Fråga om Heder - är färdigskrivna och presentabla på Svenska och Engelska. Det Kaspiska Sambandet är ett oerhört stort projekt och mer eller mindre "kräver" filmatisering.

Min äventyrsserie har "backstories“ och "hidden stories" av komplexitet jämförbara med Sagan om Ringen.

Tolkien löste expositionsproblemet genom två "bookends": The Hobbit som en soft introduktion, och Silmarillion som "kaviar för generalerna". Jag angrep problemet på ett annorlunda sätt:

Mina två första böcker - Det Sjunde Utropetoch En Fråga om Heder - motsvarar Tolkiens "bookends" plus den första boken i hans trilogy, Ringens Brödraskap. Sedan skakade jag, rörde om, och formaterade degen till två böcker.

Dessa två första böcker handlar därför mycket om att "komma undan med exposition" och "plantering". Därför, om du tycker att mitt jobb hittills har varit "ok", kommer du att finna de följande böckerna "ganska spektakulära".

Detta eftersom jag från och med nu kommer vara fri att blanda mina "scenes & sequels" på vadhelst sätt jag önskar / läsarpreferenser "indikterar".

Allt det svåra är gjort; det är allt "där", och vad som inte är där, har utelämnats därför att det kommer att förbättra, snarare än att vara problematiskt.

 Nedan följer en bakgrundsbeskrivning, samt text från dessa båda böcker.    VIDEO

THE CASPIAN CONNECTION

In these two books, we are following Karli Nobel - Odin's son, though he does not know that - in his adventures on earth. This is simply too big a project to present in its entirety. Actually, it is not until now (mid-September 2019) that the books are presentable in English (and Swedish). 

This adventure series has back- and hidden stories of complexities comparable to those of The Lord of the Rings.

Tolkien solved this exposition-problem by means of two “big bookends”: The Hobbit as a soft intro, and Silmarillion as caviar for the generals. I took a different approach:

My two first books - The Seventh Lot and A Question of Honour - correspond to Tolkien’s bookends, plus the first book in his trilogy, The Fellowship of the Ring. Then I shook, stirred, and poured it into two books.

These two first books are thus much about “getting away with exposition” and “planting”. Thus, if you think my job so far has been “ok”, I believe that you will find the following books “quite spectacular”.

That’s because from now on I will be free to mix my scenes and sequels in whatever way I like / reader-preferences suggest because it’s all “in there” (planted/exposed).

All the hard work is done; it’s all is in place, and what isn’t, has been left out only because it will augment, rather than detract/be problematic.

As this is so huge, and I haven't yet figured out how to present it here on my homepage, therefore, let me just try to impress you with a wee bit of backstory on the bad guys:     VIDEO