Odens son,

DET KASPISKA SAMBANDET

andres laszlo jr.

Här kommer att presenterastre tre böcker i en äventyrstriologi - Det Kaspiska Sambandet - där vi följer Odens son och hans äventyr på jorden. De två första böckerna är färdigskrivna och "85% presentabla" (90% på engelska: The Caspian Connection). Det Kaspiska Sambandet är ett oerhört stort projekt och mer eller mindre "kräver" filmatisering. Jag har för avsikt att ta tag i detta projekt 2018. Bok 1 heter Det Sjunde Utropet, Bok 2 En Fråga om Heder. Nedan följer en bakgrundsbeskrivning, samt text från dessa båda böcker.    VIDEO

THE CASPIAN CONNECTION

This is simply too big a project to present; especially as a script, as I haven’t even started thinking about this yet. Actually, I haven’t even finished the books, even if they are 95% presentable. Therefore, let me just try to impress you with a wee bit of backstory on the bad guys:     VIDEO