Orrefors,

Aqva Graal

Data: Signed; "Aqvagraal, Edward Hald, Orrefors 1958”. Height; 18 cm. An unusual aqvagraal in the shape of a pear. 

Autumn Leafs Ravenna

Data: Signed Orrefors, Ravenna 151, Sven Palmqvist, Sweden”. Height; 16 cm.

Blue & Red Rider

Data: Signed; Orrefors, Ariel E. Ohrstrom, 1938. Height; 19 cm. Motif; Blue & Red Rider on Horse against a background of amorphous blobs/splendid vegetation.

Early Graal Experiment

Data: Signed; Orrefors, Hald, 1936. Height; 8.2cm. Birds in blue against a background of clear and red.

Early Orange Hald Graal

Data: Signed; Orrefors, 1937 Graal N 67, Edward Hald. Height; 16.5 cm. Motif: Blue/lilac on orange, seaweed, air-bubbles and frosted glass - a stunning and unique Hald-Graal. 

FÖREDRAG

Andres Laszlo Jr.

Min inställning till narkotika är liberal; inte för att jag tycker att narkotika är bra, men för att jag anser att de negativa konsekvenserna av illegalisering är mycket större än de negativa konsekvenserna av en liberal narkotikapolitik. Jag har också lite att säga om Sveriges brist på intresse för sitt konstglas. Mina föreläsningar - som alla beskrivs mer fullständigt i Talks by Andres Laszlo Jr. på den engelska sidan - härrör huvudsakligen från min drogpolicybok: The Drug Problem, och min bok om Orrefors: Svensk Konstglas. Nedan följer en introduktion till mina föreläsningar, samt en länk till 12 svenska och 30 engelska narkotikapolitik videor.

Gate Portrait

Data: Diameter; 16cm. Motif; A portrait of an unknown gentleman. Signed; “Simon Gate”.

Hald Ariel

Data: Signed; Orrefors, Ariel nr 2132 II, Hald”. The “II” probably stands for “inferior quality”, and if so, this is probably motivated by the line in the base. 

Heaven and Hell

Data: Height; 28.5cm. Diameter; 31cm. Signed; “Orrefors, 1928, S Gate, E.Weidlich No 333”. Also inscribed in the base; “To the right honourable lord mayor of London and the lady mayoress in memory of the Stockholm. Exhibition 1930.” Motif; Erupting forest-clad volcanos, a setting (or possibly rising) sun, angels and creatures falling out of the sky. 

Kraka Collection

Data: Four Kraka pieces - "a maybe the best Kraka though not unique," "a maybe the best standard Kraka", "a maybe unique" and "an interesting early experiment" - that together could well make up the most complete "small" Kraka collection there is.

Lindstrand's 1st Trees

Data: Signed; “Orrefors, Sweden, Ariel, N114 Lindstrand -39. Height; 19 cm. Motif; Three trees: maybe a birch, another deciduous tree and a pine.

Modernist Ravenna

Data: Signed; Orrefors, Sweden, Ravenna, Nr 530, Sven Palmqvist. Height; 12 cm, length 23 cm. An early somewhat boat-shaped Ravenna (I believe it is a "double Ravenna).

Öhrström Picasso Graal

Data: Signed; Orrefors, Sweden, Graal Nr. 1413B, E Öhrström. Height; 17 cm. Motif; Man on prancing "Picasso horse" and manʼs face. 

ORREFORS-SAMLING

av ANDRES LASZLO JR.

Under 1980-talet blev jag övertygad att svenskt konstglas - dvs. huvudsakligen Orrefors glas från mellankrigstiden - var det (praktiskt taget) enda som vi svenskar varit bäst i världen på, och då jag insåg att utlandet ofta betalade 10 gånger så mycket som Sverige blev jag besatt av iden att skapa en fantastisk Orreforssamling. Jag försökte konkurrera med den ledande samlaren, och även om jag inte lyckades - hon var milliardär och jag en fattiglapp, åtminstone i relation till henne - så lyckades jag sätta ihop en bra samling. Många bra samlingar has sålts under det sista decenniet eller två, något som jag tror lämnar min (mycket smala) samling (möjligen med undantag för Janovs och Bishofbergers) som den bästa fortfarande i privat ägo, åtminstone vad gäller de bästa bitarna. Se Samlingen.     VIDEO

Stunning Ravenna

Data: Height 17 cm, width 22 cm. Signed: "Orrefors, Ravenna No 999, Sven Palmqvist. There is a small defect close to the rim.

SVENSKT KONSTGLAS II

Andres Laszlo JR.

1991 skrev jag Svensk Konstglas. Det vare en oförskämt dyr "coffee table bok" skrivet i syfte att göra mig själv rik samt "svensken" medveten om att Orrefors 1920-1950, vad gäller konst och konsthantverk, var det kanske enda som vi svenskar varit odiskutabelt bäst i världen på, åtminstone sedan vikingarnas silver och trä arbeten. Även om jag misslyckades med att göra svensken medveten om kvaliteten av dennes kulturarv, samt att detta håller på att försvinna ur landet - ett bra glasföremål på svensk auktion kommer fortfarande inte endast att sannolikt hamna i utlandet, utan också att säljas för ett oförskämt lågt pris - så lyckades boken fullgöra sin andra funktion; den blev populär, och jag har nu börjat fundera på en andra utgåva, någon form av "Svenskt Konstglas 2", och jag har gjort detta av följande orsaker:    VIDEO

SWEDISH ART GLASS 2

ANDRES LASZLO JR.

In 1991 I wrote Svenskt Konstglas. It was an exorbitantly expensive coffee-table book, designed to make: 1. Myself rich (enough to embark on my all-those-things-a-man-should-have-done project), and 2. My fellow Swedes aware that Orrefors art glass 1925 – 1950 (apart from the Vikings’ wood and silver artefacts) is the only thing we Swedes have ever, at least undisputedly, been best at, when it comes to arts and crafts.    VIDEO

The @ Ravenna

Data: Height 15 cm, width 22cm. Signed; “Orrefors, Sweden, Ravenna Nr 166 Sven Palmqvist. A boat-shaped piece with a decor of what seems a mix of @'s and what we Swedes call "löpande hund"/(leaping dogs?). I believe this is a double Ravenna.

THE BEST OF SWEDISH CRYSTAL

COLLECTION TO BE SOLD OR EXHIBITED

During the 1980s I got obsessed with the idea of creating a great Orrefors collection. I tried to compete with the main actor but though I didn't succeed - she was a billionaire and I, at least relatively speaking, a pauper - I did manage to put together a good collection. Several great collections have been sold the last few decades, leaving my Orrefors collection as one of the best remaining in the private domain, at least if one is looking to the top pieces alone. My original intention was to donate my collection to Moderna Museet, but somewhere along the line, I decided to become a "no-money-man", and today I couldn't afford to do give it away. However, I would be happy to exhibit it, and come to talk (in English, Swedish, Spanish or French) about the glory of Swedish art glass 1925 - 1950 when we were best at it Please note that for exhibition purposes, my collection (19/20 pieces) is quite thin, unless you fill it out with Flygsfors Coquille (that I can provide, and that could be offered for sale).    VIDEO

Unique Fishgraal

Data: Signed; Orrefors Sweden Graal nr 1500 Edward Hald. Height; 15 cm. A fishgraal that looks as if from 1937 in a possibly unique shape.